Voor zaterdag 28 mei staat er een demonstratieve optocht in Amsterdam gepland. De actie is een onderdeel van de campagne ‘Wij weigeren de huurverhoging’. Doel is om zoveel mogelijk huurders de jaarlijkse huurverhoging 2022 te laten weigeren. Dat kan het beste door gewoon de oude huurprijs te blijven betalen. Voor de actiegroep is de maat vol! De huren zijn de laatste tien jaar veel harder gestegen dan het inkomen van de huurders. De huur is veel te duur geworden. Daarom dus de campagne “Wij weigeren de huurverhoging!”.
De actiegroep wil duidelijk maken dat het tijd is voor huurbevriezing.

De Woonbond steunt de actie

De Woonbond heeft er bij minister de Jonge op aangedrongen de huren te bevriezen en steunt dus de actie. De Woonbond pleit al geruime tijd voor huurbevriezing. Een huurbevriezing in 2024 is al toegezegd in het regeerakkoord. Maar de Woonbond wil dat de huren ook in 2023 worden bevroren.
Juist omdat de verhuurderheffing dan gaat verdwijnen, is het logisch dat huurders dit ook gaan merken. Ze hebben immers de afgelopen jaren voor die heffing betaald door alsmaar hogere huurstijgingen.