De Woonbond vindt dat de plannen van de minister nog te weinig doen, om de betaalbaarheid van huren voldoende te verbeteren. De bond pleit voor een huurbevriezing in 2023 en 2024. En verder voor een garantie dat huurtoeslagontvangers er door de geplande stelselwijziging niet op achteruit gaan. Ook moeten meer woningen worden beschermd tegen woekerprijzen in de vrije sector.

Het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije sector vindt de Woonbond een hoognodige stap. Voor ons is ook van belang dat ‘verhuurders” als Woonhave ook aangepakt gaan worden. Ook zij maken gebruik van woekerprijzen. Zowel in de vrije sector als in de sociale sector.
Een belangrijke stap is om de huurprijsbescherming van het woningwaarderingsstelsel door te gaan trekken. Zo zijn er meer woningen van huisjesmelkers beschermd tegen woekerprijzen die compleet losstaan van de kwaliteit van een woning. Maar ook met de bescherming van het puntenstelsel blijven veel vrije sector prijzen niet te betalen voor middeninkomens.