page-header

Wet Betaalbare Huur

Feest !!

De Wet Betaalbare Huur is aangenomen.
minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Dit is een enorme mijlpaal. Een teken dat de Volkshuisvesting terug is van weggeweest. Met de Wet betaalbare huur worden huurders beschermd en dat is hard nodig. De explosief gestegen huren vanwege de enorme schaarste aan huurwoningen, zijn voor veel mensen met een normaal inkomen niet meer op te brengen. Dat brengt de bestaanszekerheid van heel veel mensen in de knel. Deze wet gaat voor vele duizenden huurders een enorm verschil maken. En de wet is zo vormgegeven dat investeren en verhuren nog prima uit kan, want ook dat is uiteindelijk in het belang van huurders,

De Tweede Kamer stemde al eerder met de nieuwe wet in en op 25 juli jongstleden stemde ook de Eerste Kamer er mee in. De wet gaat dus gewoon op 1 juli aanstaande in.
De wet zorgt ervoor dat mensen weer een betaalbare huurwoning kunnen krijgen met een huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. Vanaf 1 juli 2024 dienen verhuurders bij nieuwe contracten zich te houden aan de maximale huurprijs voor woningen tot en met 186 punten. Voor bestaande contracten tot 143 punten verandert er soms ook iets voor bestaande contracten. Klopt de huur niet met het puntenaantal, dan moet de huur in sommige gevallen direct of anders na een jaar omlaag.

  • Je woning is 143 punten of minder en bij de start van het huurcontract was mijn huur lager dan de toen geldende liberalisatiegrens.

    Je hebt dan per direct recht op een huurprijs die hoort bij het aantal punten van jouw woning. De verhuurder had dit namelijk ook in de oude situatie al moeten doen.

  • Je woning is 143 punten of minder en bij de start van het huurcontract was mijn huur hoger dan de toen geldende liberalisatiegrens.

    Je hebt dan op 1 juli 2025 (een jaar na ingang van de wet) recht op een huurprijs die hoort bij het aantal punten van jouw woning. Volgens de oude regels had je binnen 6 maanden bezwaar moeten maken bij de Huurcommissie. Als je dit niet hebt gedaan, is je woning onderdeel geworden van de vrije sector (geliberaliseerd). Om verhuurders de tijd te geven om aan de nieuwe situatie te wennen, geldt in dit geval een overgangstermijn van 1 jaar na de invoering van de wet.
    Let op: is je contract minder dan 6 maanden geleden ingegaan? Dan kun je in dit geval alsnog naar de Huurcommissie stappen en je verhuurder moet de eventueel te veel betaalde huur terug betalen.

Verhuurders dienen met ingang van 1 januari 2025 bij nieuwe contracten een puntentelling op te nemen. Wat ons betreft zou dat al meteen mogen. Het is wel zo netjes om huurders direct te laten weten hoe men aan de huurprijs is gekomen. Het is voor nieuwe huurders vanaf 1 juli dus zaak om zelf de huurprijscheck te doen om te kijken of de verhuurder de wet goed uitvoert.
Tot 1 januari 2025 kunnen gemeenten zich voorbereiden op de handhaving van de wet. Na die periode kunnen gemeenten verhuurders die zich niet aan de wet houden boetes opleggen.

Ten onrechte in vrije sector? (Woonbond)

Het komt voor dat woningen ten onrechte als ‘vrije sector’ worden verhuurd. Vaak gaat het dan om kleine woningen van particuliere verhuurders, in gemeenten met forse woningnood.
Wie een woekerhuur betaalt voor zo’n woning had tot nu toe maar beperkt tijd om daar iets aan te laten doen. Binnen zes maanden na ondertekening van het huurcontract kon je naar de Huurcommissie om huurprijs te laten toetsen (De Toets aanvangshuur), daarna was je te laat en zat je aan de te hoge huur vast.

Door de Wet betaalbare huur verandert dat. Ook na zes maanden kun je de huurprijs nog laten toetsen en een huurverlaging op basis van punten krijgen. De Toets aanvangshuur blijft wel bestaan. Hiermee heb je recht op terugbetaling van de te veel betaalde huur. Dat is bij het verlagen op basis van punten van een onterechte vrije sector huurprijs na zes maanden niet het geval. Dan gaat alleen de huurprijs omlaag.

Daarnaast geldt er voor zittende huurders met een onterechte vrije sector huur een verplichte huurverlaging binnen 1 jaar. Je verhuurder moet de huur uiterlijk 1 juli 2025 verlaagd hebben naar de maximaal toegestane huur volgens het puntenstelsel. Is dat niet gebeurd? Dan kun je een procedure starten bij de Huurcommissie. Dat kan vanaf 1 juli 2025.

Back to top of page